Rehabilitació i manteniment industrial

 

Per a l’actualització i l’evolució constant del sector industrial és necessari realitzar rehabilitacions, manteniments i reparacions per retornar la funcionalitat a les instal·lacions o adaptar-les a noves funcions.

Prestem els serveis de:Execució d'obra

 • Rehabilitació industrial i obres en general
 • Reparació i pintat de sòls industrials
 • Reparació de xarxes de sanejament i reconduccions pluvials
 • Adaptacions a normativa: sistemes contraincendi i elements de seguretat
 • Rehabilitació de façanes i cobertes
 • Reparació de goteres
 • Despatxos i oficines industrials
 • Substitució de cobertes d’urialita i desamiantats
 • Estructures metàl·liques
 • Manteniment industrial

Consultoria tècnica

El nostre equip tècnic ofereix un servei àgil d’assessorament i amb tota la garantia i qualitat d’execució per donar forma qualsevol idea o necessitat que una empresa o persona té, ja sigui per motius productius, logístics o d’emmagatzemmatge.Projectes

La capacitat del nostre gabinet d’enginyeria ens permet realitzar:

 • Projectes d’instal·lacions (electricitat, telecomunicacions, climatització, etc.)
 • Càlculs d’estructura i mecànica del sòl
 • Gestió de construcció i direcció d’obra
 • Direcció integral de projectes

Llicències i permisos

Realitzem certificats i llicències d’activitat, permisos d’obra, plans d’autoprotecció i evacuació, així com realitzem un servei integral de tramitacions.Galeria d'imatges