Cobertes i Façanes

 

Referents des de 1985

Aquests més de 25 anys d’experiència i més de 2.500 obres executades avalen la nostra solvència i qualitat en el sector, posicionant-nos com una de les empreses punteres en el mercat.


La nostra especialització en el camp dels tancaments ens permet realitzar des de renovacions de façanes per estètica o rehabilitació com noves contruccions instal·lant cobertes i façanes ventilades.


En l’execució de les obres es té en compte des del més mínim detall tècnic a tenir molta cura dels acabats, per així donar a disposició del client la qualitat més òptima dels tancaments i la imatge dessitjada a oferir al mercat.


Disposem d’un equip tècnic titulat multidisciplinar a disposició del projectista per aportar solucions i desenvolupar sistemes i estructures per als tancaments, tractant l’envolvent en la seva totalitat: façanes, cobertes i estructures.

Façanes ventilades

 

Les façanes ventilades aporten una nova estètica al disseny de la façana i està pensat per edificis de serveis, vivendes i oficines.


És un sistema de ràpid muntatge i es pot emplear en obra nova i per a la rehabilitació de façanes, amb les avantatges de la construcció en sec.


Estan formades per un soport + un sistema d’enrastrellat + càmara d’aire + la pell exterior en diferents materials: Metàl·lics, Euronit, Fenòlics, Ceràmics, etc.


La càmara d’aire és en constant circulació i aporta un estalvi energètic d’entre un 25 i un 40 % tant en climes càlids com freds. Gràcies a aquesta càmara d’aire, les façanes transpiren i s’evieten provlemes d’humitat i es garantiza l’impermeabilitat. • Sistema Eurohabitat

  SIFFS, Sistema Industrialitzat de Façanes Flotants - Sistema Eurohabitat

  SUMUVE, S.A. és una empresa instaladora homologada per Europerfil del sistema Eurohabitat destinat a façanes flotants per a edificils residencials, de serveis i equipaments.

  Aquest és un sistema de tancament multicapa complet, amb el aillament acústic i tèrmic necessari en cada cas, de manera ràpida, econòmica, eficaç i flexible.

  És un sistema lleuger, es monta en sec, i permet la col·locació de diferents "pells" i pot incorporar les instal·lacions que requereixi l'edifici.

  Incorpora les prestacions d'una façana ventilada a un cost similar al d'un tancament vertical convencional, amb uns rendiments de col·locació en obra i una facilitat per al control d'obres superiors. • Sistema Euronit

  Sistema de revestiment de façanes ventilades Euronit mitjançant panells plans, amb una àmplia gama d’acabats.

  SUMUVE, S.A. és empresa instal·ladora del sistema de revestiment Euronit per façanes ventilades per a edificis residencials, de serveis i equipaments.Galeria d'imatges