Estructures lleugeres

 

Característiques

TECTUM és un sistema integral de doble coberta inclinada, ventilada i aïllada, la instal·lació de la qual es realitza segons la seva DIT (Document d'Idoneïtat Tècnica). Aquest tipus de teulades admet qualsevol acabat exterior, disposant d'elements especialment dissenyats per rematar qualsevol punt singular. El sistema, ideal per a les obres noves, és a més perfecte per a la rehabilitació d'habitatges, perquè aporta diversos avantatges, com la resistència mecànica de les plaques de suport de teula, la doble coberta i la incombustibilitat dels materials. Moltes de les cobertes d'edificis que han de ser rehabilitats presenten deformacions pròpies del pas dels anys. La rigidesa de les plaques de suport ajuda a corregir aquesta deformació. Alhora, proporciona lleugeresa a la composició de la teulada gràcies a la seva estructura metàl·lica lleugera dissenyada per a aquest tipus de teulades, que es caracteritza per perfils oberts, gran varietat dimensional i acabat galvanitzat.


Les estructures metàl·liques poden ser de tres tipus:


  • Estructures no habitables
  • Estructures habitables
  • Estructures autoportants

No Habitables Habitables Autoportants
estructures lleugeres

Avantatges

Entre els avantatges que ofereix l'estructura metàl·lica lleugera cal destacar la falta de manteniment, rapidesa en l'execució, durabilitat, excel·lent protecció, menor cost de la unitat d'obra, i optimització del muntatge, entre altres.Perfils

Els elements principals que componen la seva estructura metàl·lica lleugera són els perfils i els ancoratges. Els perfils metàl·lics són obtinguts per la laminació en fred i tractats mitjançant una galvanització. Poden ser de tres tipus: Perfil Omega (d'aplicació en parets i corretges), Perfil C (aplicació en peus drets, tirants i casquets), i Perfil O (d'aplicació en dorments i riostres).Omega C U
perfiles estructura ligera

Ancoratges

Els ancoratges són de quatre tipus: tac nylon i cargol barraquero, cargol i tac metàl·lic, cargol i tac de plàstic, i cargol autoperforant.Galeria d'imatges