Ingeniería

 

Gabinet tècnic

SUMUVE, S.A. disposa d'un gabinet tècnic format per enginyers des d'on es realitzen Projectes executius i instal·lacions, Permisos i llicències, Projectes bàsics i executius d'edificació, i Prevenció de riscos laborals i mostrejos d'amiant entre altres serveis.

El nostre gabinet tècnic queda a la seva disposició per a l'estudi de qualsevol projecte, adaptant-nos sempre a les seves necessitats.

Projectes executius i legalitzacions

 

Instal·lacions mecàniques

 • Climatització, calefacció i ventilació.
 • Subministrament d’aigua freda i aigua calenta sanitària (producció, tractament, distribució).
 • Sanejament vertical i horitzontal aprofitament de les aigües grises i pluvials i tractament necessari abans de l'abocament.
 • Aire comprimit.
 • Gas.

Instal·lacions elèctriques

 • Instal·lacions elèctriques de baixa tensió i subministrament de socors.
 • Il·luminació i estudis lumínics.
 • Parallamps i xarxa de terres.
 • Instal·lacions de detecció contra incendis.
 • Instal·lacions de comunicació (telefonia, megafonia, TV/FM, xarxa de veu i dades i antintrusió).

Projectes i obres

 • Realització de projectes d'obres menors i majors.
 • Càlcul d'estructures.
 • Direcció i gestió d'obres.

Protecció contra incendis

 • Càlcul de xarxes d'abastament d’aigua, dipòsits, boques incendis equipades, columna hidrant.
 • Càlcul de ruixadors (segons UNE i NFPA).
 • Sistemes de detecció i alarma contra incendis.
 • Evacuació de fums.

Energies renovables

 • Solar tèrmica: Aigua calenta sanitària ACS (obligatorietat per CTE), calefacció per terra radiant o convencional, climatització de piscines.
 • Projectes d'aprofitament d'energia solar per la producció d'energia elèctrica (sistemes fotovoltaics aïllats o conectats a xarxa).

Projectes d'urbanisme

 • Càlcul i disseny de xarxes de clavegueram i edició dels perfils longitudinals.
 • Disseny i dimensionament de xarxes de subministrament d’aigua i reg.
 • Enllumenat viari.