Ingeniería

 

Gabinet tècnic

SUMUVE, S.A. disposa d'un gabinet tècnic format per enginyers des d'on es realitzen Projectes executius i instal·lacions, Permisos i llicències, Projectes bàsics i executius d'edificació, i Prevenció de riscos laborals i mostrejos d'amiant entre altres serveis.

El nostre gabinet tècnic queda a la seva disposició per a l'estudi de qualsevol projecte, adaptant-nos sempre a les seves necessitats.

Edificació

 

Normatives

  • Desenvolupament de la memòria completa de projecte bàsic i executiu ajustat al nou Codi Tècnic de l'Edificació i Decret d'ecoeficiència (Decret 21/2006).
  • Estudi de Limitació de Demanda Energètica en els edificis (opció general i simplificada) per el compliment del CTE DB-HE1 (LIDER).
  • Estudi i simulació de Certificació energètica en els edificis pel compliment del RD 47/2007 (CALENER).

Anàlisi i documentació

  • Informe previ d'instal·lacions, assesorament en fase d'avantprojecte.
  • Disseny i dimensionat d’instal·lacions en projecte bàsic.
  • Càlcul d'instal·lacions en projecte executiu.
  • Realització dels plànols i esquemes de les instal·lacions.
  • Realització d’estats d'amidaments i pressupostos.
  • Direcció i gestió d’obres.