Edificis Tècnics

 

Dissenyem i construim naus industrials metàl·liques a mida, segons la necessitat, activitat o finalitat que el client desitg, totalment personalitzades.

Oficina Tècnica

Comptem amb un equip tècnic titulat i àltament qualificat per dur a terme el càlcul d’estructures i per a realitzar posteriorment el modelatge per a la seva construcció, estant sempre a disposició del client per l’assessorament necessari en la presa de decissions.

Fabricació

Es realitza en els Tallers i es disposa de maquinària d’última tecnologia per a la fabricació d’estructures atornillades, cobertes i tancaments, cobrint els nivells de producció per donar resposta als projectes.

Instal·lació i muntatge

Comptem amb personal especialitzat i qualificat en el muntatge de les obres, a més de maquinària, transports especials, grues i mitjans auxiliars per dur a terme les construccions, complint estrictament els plaços d’entrega estipulats.

Naus industrials i magatzems agrícoles

 

Construccions industrials metàl·liques per a centres de producció, oficines i magatzems industrials i agrícoles.


 • Edificis agrícoles i industrials prefabricats construits amb acer laminat en fred i galvanitzat.
 • Edificis agrícoles i industrials metàl·lics.

Aquest tipus de construccions ens permet realitzar la construcció d’edificis per les més diverses aplicacions industrials possibles i amb un ampli ventall d’opcions de personalització.


Les construccións realitzades signifiquen:


 • Atenció a qualsevol necessitat de nau econòmica.
 • Rapidesa en els plaços d’entrega i muntatge.
 • Versatilitat.
 • Qualitat.

Els tancaments metàl·lics també s’adapten a la necessitat de l’edifici i permeten ser revestits amb xapa simple, panell sandvitx, sandvitx in situ o amb façana i coberta ventilada oferint aillament tèrmic i/o acústic segons la necessitat.


 • Tallers i centres de producció.
 • Naus i magatzems agrícoles.
 • Ampliacions industrials.
 • Expositors.
 • Centres de transport i logística.
 • Pavellons esportius per a col·legis.


Galeria d'imatges