Desamiantat

 

Desamiantat

SUMUVE, S.A., és una empresa especialitzada en la descontaminació, transport, eliminació i gestió de la retirada de l’amiant i el fibrocimient. També ens encarreguem de la redacció i la tramitació del Pla de Treball.


SUMUVE, S.A. està inscrita al RERA (Registre d’empreses amb Risc d’Amiant) amb el número 06/AB/04 sent una de les primeres empreses a l’Estat en dur a terme substitucións de cobertes i tancaments de plaques de fibrociment amb contingut d’amiant.


Els nostres 25 anys d’experiència avalen el nostre treball. SUMUVE, S.A. ofereix les màximes garanties en el treball desenvolupat, així com la constant actualització i adaptació a les normatives i tècniques o gestions administratives, ja que estem en permanent contacte amb els departaments Territorials de Medi Ambient i de Seguretat i Higiente.


RERA 06/AB/04

Substitució de cobertes d'Uralita

 

Realitzem la substitució de les Cobertes d’uralita per cobertes de panell sandvitx o metàl·liques.


La nostra experiència en el muntatge i instal·lació de tancaments de coberta i façana metàl·liques ens permet oferir una solució integral al client de la substitució dels tancaments exteriors.


Ja que la llei només permet 4 hores de treball en desamiantat, els operaris empleen la segona meitat de la jornada en substituir el tancament de coberta o façana amb panell sandvitx, xapa metàl·lica simple o sandvitx in situ, segons la necessitat.


Tots els treballs seran realitzats per personal qualificat i amb àmplia experiència, coordinats per Enginyers i TS.


Galeria d'imatges