Desamiantat

 

Desamiantat

SUMUVE, S.A., és una empresa especialitzada en la descontaminació, transport, eliminació i gestió de la retirada de l’amiant i el fibrocimient. També ens encarreguem de la redacció i la tramitació del Pla de Treball.


SUMUVE, S.A. està inscrita al RERA (Registre d’empreses amb Risc d’Amiant) amb el número 06/AB/04 sent una de les primeres empreses a l’Estat en dur a terme substitucións de cobertes i tancaments de plaques de fibrociment amb contingut d’amiant.


Els nostres 25 anys d’experiència avalen el nostre treball. SUMUVE, S.A. ofereix les màximes garanties en el treball desenvolupat, així com la constant actualització i adaptació a les normatives i tècniques o gestions administratives, ja que estem en permanent contacte amb els departaments Territorials de Medi Ambient i de Seguretat i Higiente.


RERA 06/AB/04

Retirada d'amiant

 

La Ordre del 7 de Decembre de 2011 del Ministerio de la Presidencia (BOE de 14-12-2001) indica que les cobertes d'Uralita o de fibrociment amb contingut d'amiant, només es podran mantenir fins la fi de la seva vida útil.


L’amiant emprat en les plaques de cobertes, canalons i baixants és No Friable, i es troba barrejat amb altres materials com el ciment. En aquests casos era utilitzat com a fibra de reforç.


Per a la retirada de les plaques de coberta o façana, canalons i baxants, primerament s’estudia la realització de les feines i el Tècnic Superior en Riscos Laborals especialitat Higiene i Salut, redacta un Pla de Treball que serà aprovat per la Inspecció i els Serveis territorials, on s’indicarà el procediment per a dur a terme el desamiantat.


Tots els treballs seran realitzats per personal qualificat i amb àmplia experiència, coordinats per Enginyers i TS.


Galeria d'imatges