Desamiantat

 

Desamiantat

SUMUVE, S.A., és una empresa especialitzada en la descontaminació, transport, eliminació i gestió de la retirada de l’amiant i el fibrocimient. També ens encarreguem de la redacció i la tramitació del Pla de Treball.


SUMUVE, S.A. està inscrita al RERA (Registre d’empreses amb Risc d’Amiant) amb el número 06/AB/04 sent una de les primeres empreses a l’Estat en dur a terme substitucións de cobertes i tancaments de plaques de fibrociment amb contingut d’amiant.


Els nostres 25 anys d’experiència avalen el nostre treball. SUMUVE, S.A. ofereix les màximes garanties en el treball desenvolupat, així com la constant actualització i adaptació a les normatives i tècniques o gestions administratives, ja que estem en permanent contacte amb els departaments Territorials de Medi Ambient i de Seguretat i Higiente.


RERA 06/AB/04

Amiant, fibrociment, Uralita

 

Amiant

L'amiant és un material altament cancerigen emprat en la fabricació de plaques de fibrociment, en diferent percentatge en funció de l'antiguitat, utilitzades i instal·lades sobretot en cobertes i façanes fins a l'any 2002. La manipulació de plaques de fibrociment amb contingut d'amiant, d'acord amb l'actual reglamentació (Reial decret 396/2006), requereix d'una especial manipulació descrita segons un Pla de Treball prèviament presentat i aprovat pel Departament de Treball i Indústria de la Generalitat, on s'especifica la metodologia, mitjans i mesures a utilitzar, com les dutxes de descontaminació, la roba, mascaretes, control i mesures de partícules d'amiant en l'ambient.Fibrociment

El fibrociment és un material de construcció compost per ciment i fibres d'amiant que li donen una gran resistència mecànica alhora que gran lleugeresa i resistència a la intempèrie. Per aquest motiu s'utilitzava per al tancament de façanes, cobertes lleugeres o bé, per a la fabricació de xemeneies, dipòsits, jardineres, baixants, etc. La inhalació de partícules d'amiant pot ser molt perjudicial per a la salut, pot produir fibrosis en els pulmons (asbestosi) i diferents càncers, fet que ha suposat la seva prohibició en la construcció.Uralita

Uralita és el nom comercial amb el que es coneix el fibrociment amb contingut d'amiant, dit així per ser la marca de l'empresa que el fabricava.