Desamiantat

 

SUMUVE, S.A. és una empresa especialitzada en la descontaminació, transport, eliminació i gestió de la retirada de l’amiant i el fibrocimient.Retirada d'amiant

SUMUVE, S.A., és una empresa especialitzada en la descontaminació, transport, eliminació i gestió de la retirada de l’amiant i el fibrocimient. També ens encarreguem de la redacció i la tramitació del Pla de Treball.


SUMUVE, S.A. està inscrita al RERA (Registro de Empresas con Riesgo de Amianto) amb el número 06/AB/04 sent una de les primeres empreses en dur a terme substitucións de cobertes i tancaments de plaques de fibrociment amb contingut d’amiant.


Els nostres 25 anys d’experiència avalen el nostre treball. SUMUVE, S.A. ofereix les màximes garanties en el treball desenvolupat, així com la constant actualització i adaptació a les normatives i tècniques o gestions administratives, ja que estem en permanent contacte amb els departaments Territorials de Medi Ambient i de Seguretat i Higiente.


Així doncs la nostra empresa realitza:

  • Desamiantat o retirada cobertes, façanes i baixants d’uralita o fibrociment amb contingut d’amiant.
  • Substitució de cobertes d’uralita “in situ”.