Cobertes i Façanes

 

Referents des de 1985

Aquests més de 25 anys d’experiència i més de 2.500 obres executades avalen la nostra solvència i qualitat en el sector, posicionant-nos com una de les empreses punteres en el mercat.


La nostra especialització en el camp dels tancaments ens permet realitzar des de renovacions de façanes per estètica o rehabilitació com noves contruccions instal·lant cobertes i façanes ventilades.


En l’execució de les obres es té en compte des del més mínim detall tècnic a tenir molta cura dels acabats, per així donar a disposició del client la qualitat més òptima dels tancaments i la imatge dessitjada a oferir al mercat.


Disposem d’un equip tècnic titulat multidisciplinar a disposició del projectista per aportar solucions i desenvolupar sistemes i estructures per als tancaments, tractant l’envolvent en la seva totalitat: façanes, cobertes i estructures.

Cobertes agrícoles

 

Cobertes de fibrociment sense amiant

Actualment aquest sistema de coberta és menys utilitzat i normalment només s’emplea en naus i edificis d’ús agrícola i en cobertes de construccions on l’agressivitat de l’ambient pot oxidar amb facilitat les cobertes metàl·liques.

També s’emplea coma placa sota-teula a suport de teula en les construccions de coberta Tectum.Cobertes agrícoles

  • Cobertes de fibrociment per a granjes: Formades per plaques gran-ona de fibrociment amb gran resistència a la corrossió.

  • Cobertes metàl·liques: Empleant el sistema de cobertes metàl·liques per a emmagatzematge.

Galeria d'imatges